Algemene informatie
Afkorting:Ht
Voorletters:W.J.C
Achternaam:van Houten
Functie:docent Engels