Algemene informatie
Afkorting:Jg
Voorletters:J.H.M.
Achternaam:de Jong
Functie:docent klassieke talen