Algemene informatie
Afkorting:Kk
Voorletters:J.F.
Achternaam:Knaake
Functie:technisch onderwijsassistent