Algemene informatie
Afkorting:Ra
Voorletters:W.C.E.
Achternaam:Rasing
Functies:docent maatschappijleer
docent filosofie
Mentor van:5b