Algemene informatie
Afkorting:Th
Voorletters:R.M.
Achternaam:Thuis
Functies:docent wiskunde
docent informatiekunde
Mentor van:1b