Algemene informatie
Afkorting:Tl
Voorletters:W.O.H.M.
Achternaam:van Tiel
Functie:docent Engels