Algemene informatie
Afkorting:Vm
Voorletters:A.M.
Achternaam:Vermeulen
Functie:docent natuurkunde