Algemene informatie
Afkorting:Vr
Voorletters:E.G.
Achternaam:Vrieling
Functie:docent lichamelijke opvoeding