Algemene informatie
Afkorting:Wi
Voorletters:B.M.
Achternaam:Willemsen-van den Akker
Functie:docent Frans
Mentor van:4b