Algemene informatie
Afkorting:Wo
Voorletters:Y.
Achternaam:Woertman
Functie:docent Duits